R&T ČR, s.r.o.

True Partner in Pressure

Certifikáty


Certifikát kvality vody

Certifikát kvality vody potvrzuje, že voda používaná při revizích tlakových nádob odpovídá předpisům Evropské Unie, tj. má kvalitu pitné vody.  T

Více

Certifikát ISO

Společnost Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi KFT klade veliký důraz na to, aby trvale poskytovala kvalitní výrobky a služby, které splňuji požadavky

Více

Certifikát TI

Oprávněná organizace k periodickým zkouškám tlakových lahví dle směrnici 2010/35/EU.  

Více

Naše certifikáty dle směrnice TR CU 032 (TR TS 032)

Luxfer Gas Cylinders do Eurasijské Unie sdružující Bělorusko, Ruskou Federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Jedná se o následující tlakové nádoby

Více

Certifikát VTI

Obdrželi jsme certifikát od společnosti VTI , že můžeme provádět údržbu a opravu ventilů VTI na vzduch.

Více