Rév Group s.r.o.

True Partner in Pressure

  Sport

Každodenní shon často v kombinaci se sedavým zaměstnáním zahrnuje jen velmi málo fyzické aktivity. Pohyb je určitý druh biologické potřeby, který je pro naše tělo velmi prospěšný. Zmíníme-li jen ty nejdůležitější příklady, tak pohyb, který zvyšuje příjem kyslíku, má blahodárné účinky na náš imunitní systém, nervový systém, kapacitu mozku, cévní systém srdce a na celkovou kondici našeho organizmu. Jako protipříklad pak může sloužit fakt, že právě sedavý životní styl má na svědomí značný počet bolestí, nemocí a problémů, které se s tímto životním stylem vážou.

Na druhou stranu však nesmíme opomíjet ani fakt, že právě pohybem naše tělo spotřebovává značnou míru dostupného kyslíku a potřebuje více zdrojů energie, aby byl zaručen konzistentní výkon. Pokud se v krvi nenachází dostatek kyslíku, buňky přejdou do anaerobního režimu (procesy bez přítomnosti kyslíku). V tomto případě pak dochází k rozkládání cukrů pomocí kvašení, namísto pálení. Anaerobní kvašení probíhá tedy za nepřítomnosti kyslíku, což narušuje běžné metabolické procesy buněk a dochází ke vzniku kyseliny mléčné. Za rozklad kyseliny mléčné jsou pak zodpovědná játra, kde k této degradaci dochází za přítomnosti kyslíku. Kyslík je tedy alfou a omegou celého metabolického procesu.

Při příjmu 1 litru kyslíku lidské tělo uvolní přibližně 20 kilojoulů energie (5 kcal), a to z živin dodávajícím tělu energii (za předpokladu pestrého stravování).

V případě větší potřeby kyslíku než běžných 1,5-2 litry za minutu, může být daná aktivita vykonávána jen po dobu 1 až 2 minut. 

Pokud však dodáme našemu tělu vyšší dávku kyslíku, můžeme pozorovat následující benefity během sportování:

  • Zvýší se výkon organismu
  • Tělo se regeneruje po tréninku rychleji
  • Bolest svalů je mírnější

Jakmile se tělu dostane potřebného množství kyslíku, je to hned znatelné. Zvyšuje se úroveň energie, metabolismus i stav nervového systému se zlepšuje, psychická aktivita je produktivnější, což vede k celkově lepšímu pocitu jedince. Člověk se cítí svěží a výkonnější a dochází ke zvýšení výkonu jak ve sportu, tak v případě intelektuálních činností.

Je dobré vědět:

Trh nabízí celou řadu alternativ přenosného kyslíkového koncentrátoru a před výběrem je vhodné zvážit následující informace, jež by měly uživateli usnadnit výběr:

  • ne všechny přístroje jsou schopné vyrobit kyslík o čistotě 90-95%, kapacita některých činí pouhých 40-45%
  • záruční doba se též může u jednotlivých výrobců lišit, a to v rozmezí 1-5 let a někdy se vztahuje jen na přístroj bez baterie a bez molekulárního síta.
  • ne všechny přístroje mají servisní zázemí v České republice, a tak v případě poruchy přístroje bude uživatel odkázán čekat delší dobu na opravu.
  • je důležité věnovat náležitou pozornost i údržbě přístroje a s tím spojené náklady.

Shora popsané informace slouží pouze k informačním účelům a mohou se lišit v závislosti na dodavatelích. Proto Vás žádáme, abyste pro dodatečné informace kontaktovali domácího výrobce či distributora daného výrobků.