Rév Group s.r.o.

True Partner in Pressure

Posilování imunitního systému

Bez kyslíku není život. Je to základní součást 37.2 trilionů buněk v našem těle, bez kyslíku naše tělo nemůže správně fungovat. Od mozkové činnosti po neutralizaci toxických látek, od schopnosti vnímat po přemyšlení, vše probíhá za přítomnosti kyslíku.

Téměř jedna třetina dnešní populace trpí nedostatkem kyslíku, avšak pouze malá část z nich si je toho vědoma, a to zejména kvůli tomu, že naše dýchací ústrojí a srdeční objem se dokážou do určité míry přizpůsobit.

Lidské tělo pak mimo jiné obsahuje i velké množství volných radikálů, některé z nich přijímáme z vnějšího světa, jiné jsou tvořeny přímo naším tělem. Co se však skrývá pod pojmem volný radikál?

Volnými radikály se rozumí jakákoliv molekula, atom nebo ion s nepárovými elektrony, díky nim dochází ke zvýšení oxidativního charakteru organismu. Některé slouží ke správnému a zdravému fungování těla, kdy je náš organismus schopný je pozitivně využít (ničení kvasinek a parazitů), jiné však nejsou pro naše tělo prospěšné (hydroxylový radikál) ani blahodárně využitelné.

Hydroxylové radikály jsou jedním z důsledků našich každodenních uspěchaných životů plných stresu, spojených se sedavým životním stylem. Tyto škodlivé radikály vedou bohužel k množství závažných chorob, k poškození struktury DNA a kvůli ničení nervových buněk mohou způsobovat nemoci jako porucha paměti, dokonce i Alzheimerovou chorobu a podobně. Mimo jiné pak zrychlují stárnutí a mohou být karcinogenní.

Kyslík se na volné radikály váže a tím napomáhá našemu imunitnímu systému (dochází k eliminaci anaerobních mikroorganismů), což působí jako prevence mnohých negativních fyziologických procesů, které jsou pro náš imunitní systém významným nebezpečím. Civilizační problémy jako je znečištění vzduchu či cigaretový kouř, které mají na svědomí mnoho dýchacích potíží, mohou být díky přísunu kyslíku sníženy. Zvýšený přísun kyslíku pak má za následky i efektivní fungování buněk, což vede i ke zvýšenému vstřebávání vitamínů, minerálů a aminokyselin.

Je dobré vědět:

Trh nabízí celou řadu alternativ přenosného kyslíkového koncentrátoru a před výběrem je vhodné zvážit následující informace, jež by měly uživateli usnadnit výběr:

  • ne všechny přístroje jsou schopny vyrobit kyslík o čistotě 90-95%, kapacita některých činí pouhých 40-45%
  • záruční doba se též může u jednotlivých výrobců lišit, a to v rozmezí 1-5 let a někdy se vztahuje jen na přístroj bez baterie a bez molekulárního síta.
  • ne všechny přístroje mají servisní zázemí v České republice, a tak v případě poruchy přístroje bude uživatel odkázán čekat delší dobu na opravu.
  • je důležité věnovat náležitou pozornost i údržbě přístroje a s tím spojené náklady.

Shora popsané informace slouží pouze k informačním účelům a mohou se lišit v závislosti na dodavatelích. Proto Vás žádáme, abyste pro dodatečné informace kontaktovali výrobce či distributora daného výrobků.