R&T ČR, s.r.o.

True Partner in Pressure

 Kyslíkové koncentrátory

 

Chtěli byste se hluboce nadechnout, myslet s jasnou hlavou, sportujete či bojujete s nachlazením, nebo se snad jedná o vážnější problémy? Jste na správné adrese!

Naše životně důležité procesy (vznik a zánik buněk, vstřebávání živin, vylučování škodlivých látek atd.) se z velké části uskutečňují za přítomnosti kyslíku, kyslík se tak stává klíčovým prvkem pro miliardu buněk v našem těle, a proto výrazně ovlivňuje naši vitalitu a pohodu. Naše buňky pracují na svých úkolech nepřetržitě, jestliže se jim však nedostává kyslíku v požadovaném množství pro správné fungování metabolických procesů, začnou si hledat jiné zdroje energie. Tento proces však narušuje buněčný metabolismus a naše buňky tak mohou začít produkovat nežádoucí látky, či dokonce toxiny. Výsledkem je, že v relativně krátkém časovém intervalu se může zrodit mnoho slabých, nezdravých buněk, které jsou náchylnější ke ztrátě svých obranných a adaptivních schopností.

Tento stav, při kterém buňky bojují s nedostatkem kyslíku bohužel napomáhá rozvoji nádorových buněk, jelikož určité typy karcinogenních buněk vznikají právě v prostředí, které trpí tímto nedostatkem. Kyslíková terapie je tedy vhodná nejen jako prevence nádorových onemocnění, ale i jako doplněk chemoterapie a radioterapie. Terapie kyslíkem má však i další využití, o kterých si můžete přečíst na našich internetových stránkách.

Náš respirační systém má svůj počátek již u nosní dutiny (respektive u úst). Vdechovaný vzduch prochází průdušnicí do alveol a odtud se kyslík dostává do plicních kapilár. Čerstvá krev, jež je naplněná kyslíkem, proudí do levé komory srdce, odkud se dostává do všech částí těla. Předpokladem zdravého buněčného metabolismu je přítomnost kyslíku a to v potřebném množství. Po výměně vzduchu (výměně kyslíku a oxidu uhličitého) proudí krev z kapilár těla skrze žíly do pravé poloviny srdce. Odtud se dostává zpět do plic, kde dojde k dalšímu příjmu čerstvého kyslíku a tak celý proces začíná od začátku.

Ve kterých případech může kyslíková terapie pomoci?

 • zlepšení krevního oběhu, srdeční selhání, srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak nebo prevence srdečního infarktu (nedostatek kyslíku je také zodpovědný za bolest v případě sklerózy koronárních tepen srdce)
 • všechny poruchy mozkového a periferního oběhu, migréna, závratě
 • doplnění cytostatické léčby (tumory)
 • chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), jiná plicní onemocnění, astma
 • alergie a reakce přecitlivělosti
 • vstřebávání a využívání vitamínů, minerálů, aminokyselin a účinných bylinných látek
 • poruchy rovnováhy, ztráta sluchu, šelest v uších (tinnitus)
 • posílení imunitního systému, podpora trávení
 • usnadnění hojení ran a kostí
 • snížení účinků menopauzy, deprese a stresu, zlepšení celkového zdraví, snížení míry únavy a pocitu vyčerpání
 • prevence chorob způsobených konzumací alkoholu či nikotinu
 • zvýšení výkonu (nejen ve sportu)
 • otrava oxidem uhelnatým, hyperventilace
 • kosmetické omlazení pleti

Bez potravy a vody jsme schopni přežít i několik dní ... ale kolik minut zvládneme bez kyslíku?

 

Ve kterých případech se doporučuje kyslíková terapie?

 

Kyslíková terapie je široce používaná, ale slouží především k prevenci onemocnění. V některých zemích Dálného východu, například z důvodu vysoké úrovně znečištění ovzduší, byly otevřeny i tzv. kyslíkové bary, kde je hostům prostřednictvím kyslíkových koncentrátorů poskytován čerstvý kyslík, doprovázen třeba osvěžujícím čajem. Kyslíková terapie se doporučuje i ve všech takových případech, kdy se v pozadí nevyskytuje žádná specifická choroba, ale dochází k chronické únavě, ztrátě výkonu, poruchám koncentrace, letargii či poruše spánku.                             

Příjem kyslíku průměrného zdravého dospělého člověka činí 1,5 - 2 litry za minutu (z čehož celých 20% spotřebuje samotný mozek). Kyslíková terapie se snaží tento objem 1,5 - 2 l/min. obnovit.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že kyslík může být i nebezpečný. Vdechování koncentrovaného kyslíku neustále nebo trvale (nepřetržitě, několik hodin bez přerušení) může poškodit průdušky plic, může zapříčinit i vznik tekutiny v plicích. Je nutné počítat i s tím, že s přibývajícím věkem buněčná aktivita klesá a vyžaduje méně kyslíku.
Permanentní nebo trvalé užívání kyslíku je doporučeno pouze po důkladném lékařském vyšetření.


Respirační porucha

V průběhu našeho života se můžeme setkat s mnoha chorobami, při kterých je žádoucí kyslík doplňovat. Je-li nemoc doprovázena dýchacími potížemi nebo respirační poruchou, může lékař po důkladném vyšetření doporučit kyslíkovou terapii.

Více

Sport

Každodenní shon často v kombinaci se sedavým zaměstnáním zahrnuje jen velmi málo fyzické aktivity. Pohyb je určitý druh biologické potřeby, který je pro naše tělo velmi prospěšný.

Více

Bolest hlavy / migréna

V dnešním světě není bolest hlavy nijak neobvyklá, ba naopak – vyskytuje se stále u většího počtu lidí. Výzkumy ukazují, že zhruba 1 milion lid trpí pravidelnými migrénami, kde jsou ženy třikrát náchylnější k těmto bolestem než muži. Bolest hlavy z velké většiny zapříčiňuje porucha krevního oběhu v

Více

Posilování imunitního systému

Bez kyslíku není život. Je to základní součást 37.2 trilionů buněk v našem těle, bez kyslíku naše tělo nemůže správně fungovat. Od mozkové činnosti po neutralizaci toxických látek, od schopnosti vnímat po přemyšlení, vše probíhá za přítomnosti kyslíku.

Více