R&T ČR, s.r.o.

True Partner in Pressure

Ochranné masky, rukavice

Ochranné masky a respirátory, chirurgické masky, rukavice a jiné zdravotnické prostředky

Více informací

Jak správně vybrat ochrannou masku, abyste se ochránili před nákazou. 

Použití nesprávné ochranné masky nejenže poskytuje falešný pocit bezpečí, ale může také ohrozit váš život. Pojďme si představit funkci roušek a respirátorů i to, jak si mezi nimi vybrat.

Celosvětový prodej obličejových masek se výrazně zvýšil od té doby, co byl Singapur v červnu 2013 zamořen smogem z Indonésie. Zásoby byly údajně vyprodány během pár hodin. 

Chirurgické masky běžně používá široká veřejnost po celý rok ve východoasijských zemích, jako je Čína, Japonsko a Jižní Korea, aby se snížila šance na šíření nemocí přenášených vzduchem a aby se zabránilo vdechování prachových částic ve vzduchu vytvářených permanentním znečištěním ovzduší. 

V doporučeních, kdo by měl ochranné masky nosit, se jednotlivé země lišily. Světová zdravotnická organizace (WHO) nošení roušek jako preventivní opatření proti šíření viru do ledna 2020 nezmiňovala, ani od něho však výslovně neodrazovala.  Až 3. dubna WHO připustila, že nošení masek má v boji proti šíření nového koronaviru význam. To potvrdila i studie Dr. Dona Miltona publikovaná stejný den v časopisu Nature Medicine. 

Níže se podíváme na některé běžné masky a respirátory a představíme Vám jejich funkci, filtrační schopnost a jak si mezi nimi vybrat.

Chirurgické masky

Jednoduché chirurgické masky (ústenky), znázornění na obrázku, slouží k zachycení vlastních tělních tekutin nositele, jako jsou sliny a výtok z nosu a brání jejich přenosu z nositele na ostatní. Mohou také zamezit šíření infekčních kapének, které vznikají při kašlání nebo kýchání nositele. Připomínají také nositelům, aby se nedotýkali rukama úst nebo nosu, které by jinak mohly přenést viry a bakterie poté, co se člověk dotkl kontaminovaného povrchu.

Chirurgické masky nejsou navrženy tak, aby chránily uživatele před vdechováním vzdušných bakterií nebo virových částic.

Typická chirurgická maska je třívrstvá a v horní hraně má skrytý kovový drátek, takže masku lze bezpečně připevnit kolem nosu. Maska se fixuje pružnými gumičkami za uši nebo vázáním, které se skládá ze čtyř netkaných popruhů, které jsou uvázány za hlavou. 

V době epidemie koronaviru máme povinnost nosit na veřejnosti přes ústa a nos roušky či jiné ochranné prostředky. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Nošení roušek se pokládá za jednu z cest, jak omezit šíření infekce.

 

 Source: © 2010-2020  Bliss Air 

Respirátory

Respirátory, také známé jako polomasky, jsou určené k ochraně uživatele před vdechováním nebezpečných látek (zejména plynů a výparů) nebo prachových částic rozptýlených v ovzduší. 

Existují dva základní typy respirátorů: jednorázové a opakovaně použitelné. 

Jednorázové respirátory 

Jednorázové respirátory mají částicový filtr a člení se podle filtračních tříd – tedy podle toho, jak vysokou ochranu a stupeň filtrace poskytují. 

Respirátory jsou ve světě certifikovány různými normami. 

Dle americké normy NIOSH mají označení N95, dle čínské normy GB2626 mají označení KN95 a dle evropské normy EN 149 mají označení FFP1, FFP2 nebo FFP3. 

Respirátory N95 jsou považovány za stejně funkční, jako jsou respirátory FFP2 Evropské unie a respirátory KN95 v Číně.  Číslo označuje minimální množství částic ve vzduchu v procentech, které je respirátor schopen filtrovat. Například respirátor N95 filtruje aspoň 95 % částic ve vzduchu větších 0,3 mikrometrů, ale není odolný vůči oleji. 

Jednorázové respirátory musí dobře doléhat k obličeji a vytvořit těsnění dýchacích otvorů. Jsou dodávány s nejméně dvěma popruhy, který obíhají kolem hlavy, jeden nad ušima a druhý pod ušima. 

Aby byla účinnost respirátoru dostatečná, je třeba dbát na správné nasazení, aby se zabránilo proniknutí částic skrz volnou mezeru. Je důležité nosit je těsně nad nosem a pod bradou. Respirátor, který se nosí volně, nebude poskytovat dostatečnou ochranu.  

Respirátory s vysokou účinností poskytují nositeli efektivní ochranu před kapénkovou nebo virovou nákazou. 

 

Opakovaně použitelné respirátory (polomasky a celoobličejové masky)

Příkladem opakovaně použitelných masek jsou ty, které používají hasiči a lidé pracující s nebezpečnými chemikáliemi. 

Polomaska je určená k ochraně před vdechováním nebezpečných látek rozptýlených v ovzduší. V závislosti na druhu látek, před kterými má polomaska chránit rozeznáváme několik druhů polomasek a vybíráme k nim příslušné filtry. Polomaska zakrývá ústa, nos a bradu.

Celoobličejová maska slouží k ochraně celého obličeje včetně očí a z hlediska bezpečnosti se jedná o nejvyšší stupeň ochrany. Polomasky a masky jsou navíc velmi variabilní tím, že můžeme filtry kdykoliv vyměnit dle potřeby. 

Opakovaně použitelné respirátory se prodává v různých velkostech pro dospělé, obvykle malých, středních a velkých, aby co nejvíce doléhaly k obličeji. 

Nejsou určeny pro děti. 

Některé opakovaně použitelné respirátory mohou být připojeny k alternativnímu přívodu vzduchu jako je třeba tlaková lahev, aby vzdechnutí škodlivých látek mohlo být zcela vyloučeno. 

Opakovaně použitelné respirátory poskytují nositeli nejlepší možnou ochranu.

Respirátor FFP2 - CE certifikát

Roušky- CE certifikát