R&T ČR, s.r.o.

True Partner in Pressure

Bolest hlavy / migréna

V dnešním světě není bolest hlavy nijak neobvyklá, ba naopak – vyskytuje se stále u většího počtu lidí. Výzkumy ukazují, že zhruba 1 milion lid trpí pravidelnými migrénami, kde jsou ženy třikrát náchylnější k těmto bolestem než muži. Bolest hlavy z velké většiny zapříčiňuje porucha krevního oběhu v mozku. Tak například, jedním z prvních projevů migrény je nadměrné stažení cévního řečiště v oblasti zrakového centra.  

V těchto případech pak dochází ke snížení krevního oběhu v cévách mozku o 25 %, dochází tedy i k nedostatku kyslíku v mozku. Samotný mozek spotřebovává až 20 % z celkového množství vdechovaného kyslíku.

Není tedy třeba zdůrazňovat, jak moc je kyslík pro náš mozek důležitý (naše tělo má přibližně 37.2 trilionů buněk, z nichž 86 bilionů je mozkových), stačí si vzpomenout na děti narozené s nedostatkem kyslíku či na následky nezahájení okamžité resuscitace v případě nehod. Nemusíme však příklady hledat jen v takto vážných situacích, postačí si vzpomenout na nepříjemnou atmosféru ve vydýchané kanceláři, kde nedochází k větrání. V takových případech je nemyslitelné očekávat, že budeme schopni podat ten nejlepší výkon, ať už se jedná o zaměstnání, školu, sport či doma v rodinným kruhu.

Výzkumný tým vědců v Londýně jasně dokázal, jak prospěšný kyslík pro bolest hlavy je. Studie proběhla mezi 2 skupinami pacientů (studijní skupina a kontrolní skupina). Cílem bylo srovnávat účinek 100 % kyslíku s účinkem placeba (tedy běžného vzduchu). U 78 % pacientů, kteří dostávali kyslík, bolest hlavy zcela odezněla nebo se snížila na snesitelnou úroveň, zatímco ve skupině léčené vzduchem to bylo pouhých 20 % pacientů.

Pacienti nepociťovali žádné vedlejší či negativní účinky ani v jednom případě. (Zdroj: JAMA 2009; 302:2451-2457)

Díky kyslíku dochází ke zlepšení krevního oběhu a zásobování kapilár, což snižuje riziko mozkové mrtvice i infarktu, který může nastat i v případě vysokého krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že nedostatek kyslíku je zodpovědný za bolest vznikající při skleróze koronárních tepen srdce, zvýšení hladiny kyslíku může také poskytnout řešení těchto problémů.

Je dobré vědět:

Trh nabízí celou řadu alternativ přenosného kyslíkového koncentrátoru a před výběrem je vhodné zvážit následující informace, jež by měly uživateli usnadnit výběr:

  • ne všechny přístroje jsou schopné vyrobit kyslík o čistotě 90-95%, kapacita některých činí pouhých 40-45%
  • záruční doba se též může u jednotlivých výrobců lišit, a to v rozmezí 1-5 let a někdy se vztahuje jen na přístroj bez baterie a bez molekulárního síta.
  • ne všechny přístroje mají servisní zázemí v České republice, a tak v případě poruchy přístroje bude uživatel odkázán čekat delší dobu na opravu.
  • je důležité věnovat náležitou pozornost i údržbě přístroje a s tím spojené náklady; u mnoha přístrojů je doporučeno vyměňovat filtry jednou ročně, což musí živatel nebo pronajímatel přístroje snést.

Shora popsané informace slouží pouze k informačním účelům a mohou se lišit v závislosti na dodavatelích. Proto Vás žádáme, abyste pro dodatečné informace kontaktovali domácího výrobce či distributora daného výrobků.


Přenosný kyslíkový koncentrátor EasyPulse – POC

EasyPulse přenosný kyslíkový koncentrátor je ideálním přístrojem pro pacienta, u něhož je zachování mobility klíčové.

Více

Kyslíkový koncentrátor EasyPulse Total -TOC

Tento přístroj je dokonalou rovnováhou přenosného a stacionárního kyslíkového koncentrátoru. Poskytuje 2 provozní režimy - kontinuální a pulzní.

Více